హైదరాబాద్ : సిరిసిల్లలో రూ.100 కోట్ల పెట్టుబడితో అపెరల్ హబ్

X Close prabhanews.com

రూ.100 కోట్లతో అపెరల్‌ సూపర్‌ హబ్‌

X Close www.andhrajyothy.com

సిరిసిల్లలో అపారెల్ సూపర్ హబ్

X Close www.ntnews.com

సిరిసిల్లలో అపెరల్‌ సూపర్‌ హబ్‌!

X Close www.sakshi.com

హైదరాబాద్‌ : సిరిసిల్లలో అపరెల్‌ పార్క్‌ ఏర్పాటు : మంత్రి కేటీఆర్

X Close prabhanews.com

చేనేతల ఆదాయం పెంచేందుకు అపరెల్‌ సూపర్‌ హబ్‌: కేటీఆర్

X Close www.andhrajyothy.com

సిరిసిల్లలో అపరల్ సూపర్ హబ్

X Close www.ntnews.com