కూటమి అధికారంలోకి వస్తే కోదండరామ్‌కు కీలక బాధ్యతలు -

మహాకూటమి అధికారంలోకి వస్తే టీజేఎస్ అధ్యక్షుడు కోదండరామ్‌ నేతృత్వంలో చట్టబద్ధమైన కమిటీ ఏర్పాటు...