తొమ్మిది స్థానాలకు లైన్‌ క్లియర్‌.. వీడని పొత్తుల పీటముడి -