మోడీకి 272 సీట్లు శాపం, 2019లో ఒంటరిపోరు కానీ ఆ తర్వాత..: మేకపాటి ఆసక్తికరం

X Close telugu.oneindia.com